Да живеем свободни от дългове

Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона.  –РИМЛЯНИ 13:8

За нас е важно да разберем, че битката за нашите финанси в действителност е духовна битка. Врагът ни изкушава да похарчим повече, отколкото можем да си позволим, за да може да ни държи под натиск и да ни отклонява от нашия път с Бога.

Но ние трябва да имаме за цел да се наслаждаваме на живота, за който Исус умря и който ни даде – един праведен живот, мир и радост в Святия Дух. Ние не можем да направим това, ако сме под напрежение и натиск, притеснени от финансов дълг.

Възможно е да живеем свободни от дългове като използваме библейските принципи за управление на парите. Моят съпруг Дейв казва, че ако се научим да живеем в нашите граници или в рамките на нашите доходи, то тогава Бог ще ни благослови, нашите граници ще се разширят и ние ще имаме повече. Лука 19:17 ни казва, че Бог е удовлетворен, когато ние сме верни и може да ни се има доверие за малките неща. В този стих се казва, че когато сме верни, Той ще ни даде власт върху по-големи неща.

Така че не попадайте в капана да се опитвате да живеете „нашироко“ и с повече от това, което Бог ви е поверил. Живейте свободни от дългове, като останете във вашите граници… и тогава ще видите как Бог ги разширява.

Молитва

Господи, аз искам да спечеля духовната битка за моите финанси, така че отказвам да живея в дългове. Аз няма да се поддам на изкушението да харча повече от това, което имам. Вместо това, аз ще бъда верен в границите, които Ти си определил за мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon