Да отправяме смели молитви

Досега не сте поискали [нито едно] нещо в Мое име… но сега искайте и продължавайте да искате и ще получите, така че радостта ви (задоволството, насладата) да бъде пълна и съвършена. ЙОАН 16:24

Най-ефективните молитви са смелите молитви, отправени от вярващите, които имат смелостта да застанат пред Бога и да поискат конкретно тези неща, от които се нуждаят в живота, без да се срамуват да изкажат прошенията си.

Едно от основните неща, които пречат на хората да се молят смело, е че те се фокусират върху своите грехове, а не върху делото, което Христос извърши за тях. Библията ни учи ясно, че Бог „направи Христос [на практика] грях, Който не знаеше грях, за да станем ние в Него и чрез Него… Божия правда“ (2 Коринтяни 5:21). Тъй като сме праведни в Него, можем смело да се приближим до трона на благодатта с нуждите си (Евреи 4:16).

Йоан 16:23–24 ни казва, че можем да пристъпваме смело пред Божия престол в името на Исус. Името Му е могъщо. Когато използваме името на Исус в молитвите си, това не е някаква формула или вълшебно заклинание, което прикрепяме към края на всяка наша молба. Когато дойдем при Него в името на Исус, ние казваме: „Отче, днес идвам при Теб, представяйки всичко, което е Исус – а не това, което съм аз“.

Не бъдете неясни или плахи – бъдете смели! Ще се изненадате от отговорите, които ще получите.


Бог чака да ви изненада с невероятни неща – готови ли сте да ги приемете?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon