Нека Святият Дух да ви преведе от това „да правите” към това „да бъдете”

Нека Святият Дух да ви преведе от това „да правите” към това „да бъдете”

Но ще приемете сила (способност, ефективност и сила), когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края (до границите) на земята. –ДЕЯНИЯ 1:8

Спомням си когато бях новородена християнка, която беше активно включена в живота на църквата, но не получавах разрешение на своите проблеми. Мислех си, че ако се държа като християнка и изглеждам като организиран и подготвен човек, ще бъда щастлива. Но да върша правилното нещо не беше достатъчно; аз имах нужда от промяна отвътре.

В Деяния 1:8 се говори за получаването на Божията сила, за да бъдем Негови свидетели. Забележете, че не се казва да правим нещо за свидетелство, а се казва да бъдем свидетели. Това да правим е различно нещо от това да бъдем. Аз бях излъскала моята външност, но вътрешният ми живот беше развалина. Много често вътрешното объркване и несигурност експлодираше и тогава всеки можеше да види, че не бях точно такава, каквато изглеждах.

За щастие стигнах до момента, в който бях отчаяна за Божието действие в моя живот и знаех, че трябва да има повече от това, което вече съм преживяла в моите взаимоотношения с Него. Докато виках към Него в молитва за помощ, Той докосна живота ми по един мощен начин и изливането на Святия Дух ми даде истинска любов за Бога и Неговото Слово както никога преди. Сега вече не се преструвах.

Насърчавам ви да получите същата тази сила от Святия Дух. Позволете Му да ви преведе от това „да правите” към това „да бъдете”.


Молитва

Святи Душе, дай ми Твоята сила, за да мога да премина от това да „правя” към това „да бъда”. Аз искам да обичам и да Те следвам от сърцевината на това кой съм отвътре, с цялото си сърце и душа.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon