Да спрем емоционалния Йо-йо ефект

Да спрем емоционалния Йо-йо ефект

А плодът на [Святия] Дух е: любов, радост, мир, дълготърпение (уравновесен темперамент и въздържание), благост, милосърдие (добронамереност), вярност, кротост (смирение), себеобуздание… ГАЛАТЯНИ 5:22–23

Спомням си времето, в което аз бях онова, което наричам „йо-йо християнин“. Постоянно се движех нагоре и надолу емоционално. Ако съпругът ми Дейв правеше това, което ми харесва, бях щастлива. Ако той не правеше това, което ми харесва, започвах да се ядосвам. Все още не бях се научила как да бъда водена от Святия Дух и позволявах на моите чувства да контролират поведението ми.

Повече от всичко друго, което ми казват, вярващите споделят с мен как се чувстват. „Чувствам, че никой не ме обича.“ „Чувствам, че съпругът ми не се държи правилно с мен.“ „Чувствам, че никога няма да бъда щастлив.“ „Чувствам, че… не чувствам, че…” и т.н. и т.н.

Бог иска ние да осъзнаем, че нашите емоции никога няма да изчезнат, така че трябва да се научим да ги управляваме, вместо да им позволяваме те да управляват нас. Можем да изберем да упражняваме самоконтрол и да не позволяваме на плътта да ни управлява. Никой от нас няма, а даже и не трябва да получи всичко, което иска. Един духовно зрял вярващ може да бъде спокоен и удовлетворен, дори когато не получава всичко, което иска. Можем да изберем да приемем, че няма да можем да казваме всичко, което искаме да кажем, да ядем всичко, което искаме да ядем, и винаги да правим онова, което ни се иска. Изберете да позволите на Святия Дух да ви помогне да правите това, което е правилно, независимо как се чувствате!


Като християни, вместо да се фокусираме върху това как се чувстваме, ние можем да се концентрираме върху истината, която познаваме от Божието слово.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon