Да чуем Бога чрез Словото Му

Да чуем Бога чрез Словото Му

Установи словото Си и потвърди обещанията Си към слугата Си, което е за тези, които имат страхопочитание към Теб и те прославят предано. (ПСАЛОМ 119:38)

Бог ни говори чрез Неговото Слово, а То е предназначено да ни помага, да ни води и насърчава в ежедневието ни. Можем да чуем Неговия глас във всяка ситуация, тъй като винаги можем да намерим библейски стихове или пасажи, с които да се молим. Понякога намираме стихове или пасажи, които ни дават забележителни, конкретни, детайлни насоки, а друг път можем да почерпим мъдрост или да видим основен духовен принцип, който да приложим към ситуацията, с която трябва да се справим. Прилагам списък с няколко често срещани конкретни обстоятелства и емоции, с които врагът ни заплашва и съответните стихове, с които можем да се молим.

Когато вие или някой, когото обичате, е болен, може да се молите с последната фраза на Изход 15:26: „Аз Съм Господ, Който те изцелява”.

Ако минавате през период на трудности или се чувствате уморени, може да се молите с Исая 40:29: „Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните”.

Когато се притеснявате за бъдещето, може да се молите с Еремия 31:17, където се казва: „Има надежда за късните ти дни”.
Когато изпитвате финансови трудности, може да се молите с Псалом 34:9,10, където се казва: „Бойте се от Господа вие, Негови светии; защото за боящите се от Него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад; но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро”.

Искрено вярвам, че Божието слово има отговор за всеки въпрос, който бихме имали и мъдростта да посрещне всяка нужда. Аз съм изучавала внимателно Божието слово повече от тридесет години и наистина го обичам с цялото си сърце.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Емоциите могат да ви отклонят от пътя, но Божието слово ви води към безопасност.

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon