Действието на Божието слово във вярващите

Действието на Божието слово във вярващите

… Божието слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите [упражнявайки своята свръхестествена сила в онези, които се придържат към принципите му и му се доверяват и уповават на него]. 1 СОЛУНЦИ 2:13

Насърчавам ви всеки ден да казвате: „Бог работи в мен точно сега – Той ме променя!” Говорете на глас с устата си това, което казва Словото, а не онова, което чувствате. Когато говорим само как се чувстваме, става трудно Божието слово да работи в нас ефективно.

Когато пристъпим напред, за да станем всичко, което можем да бъдем в Христос, ние ще правим някакви грешки – всеки греши. Но когато разберем, че Бог очаква от нас да направим най-доброто, на което сме способни, това сваля напрежението от нас. Той не очаква ние да бъдем съвършени. Ако бяхме съвършени, нямаше да имаме нужда от Спасител. Вярвам, че Бог винаги ще оставя някакви дефекти в нас, просто за да знаем колко много се нуждаем от Исус всеки един ден.

Аз не съм перфектният проповедник. Има моменти, когато казвам нещата по неправилния начин, време, когато вярвам, че съм чула от Бога и после разбирам, че съм чула от себе си. Има много случаи, в които не съм достатъчно добра в това, което върша и не съм съвършена. Аз нямам съвършена вяра, съвършено отношение, съвършени мисли и съвършени начини на действие.

Исус знаеше, че това ще се случи на всички нас. Точно затова Той стои в пролома между Божието съвършенство и нашето несъвършенство. Той постоянно ходатайства за нас, защото ние постоянно се нуждаем от това (Евреи 7:25).


Ние не трябва да вярваме, че Бог ни приема само ако сме съвършени в поведението си. Ние можем да повярваме в истината, че Той ни приема „във Възлюбения” (Ефесяни 1:6).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon