Детска доверчивост

Детска доверчивост

Затова, който се смири и стане като това дете [доверчив, смирен, любящ, прощаващ], той е най-голям в небесното царство. МАТЕЙ 18:4

Децата вярват на това, което им се казва. Някои хора казват, че децата са наивни, но те не са наивни, те са доверчиви. Природата на детето е доверчива, освен ако то не е преживяло нещо, което да го направи недоверчиво. Друга известна истина за децата е, че те буквално могат да се радват на почти всичко. Те дори могат да превърнат работата в игра!

Нашият Небесен Баща желае да дойдем при Него като деца. Той иска да знаем, че сме Негови скъпоценни дечица и да се доверим изцяло на Него да се грижи за нас. Той иска да Го хванем за ръка и да се осланяме на Него, като постоянно Го молим за помощ. Той ще ни помогне да извършим всичко, което ни призовава да извършим. Той е готов да ни помогне и чака да го потърсим. Можем да дойдем смирено като малки деца – искрени, непретенциозни, честни и открити, като знаем, че без Него не можем да направим нищо.

Като Божии деца, ние никога не сме били предназначени да живеем в каквото и да било робство. Можем да изпитаме славна свобода – свобода да се наслаждаваме на всичко, което Бог ни е дал в Христос. Той ни е дал живот и нашата цел трябва да бъде да му се наслаждаваме.


Стремете се да бъдете като деца, с цялата простота на дете. Това ще подобри живота ви по най-невероятния начин.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon