Докажи любовта си

Докажи любовта си

А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих? ( ЙОАН 13:12)

Вярвам, че само тези, които са уверени в себе си, могат да бъдат истински служители. Исус можеше да препаше кърпа на слуга и да измие краката на учениците Си, защото знаеше Кой е, откъде е дошъл и къде отива. Той не се страхуваше и нямаше какво да доказва, затова беше свободен да служи.

Много хора в нашето общество се нуждаят от високо положение, за да почувстват, че имат стойност и са ценни. На позицията на слуга често се гледа като на нископоставена работа, но в Божието съзнание това е най-високата позиция, която съществува. Да бъдеш истински слуга изисква смирено сърце, а смиреният дух и смиреното сърце са приемливи за Бога. Без значение каква е естествената ни заетост, призивът на Бога е да служим на Него и на другите.

При измиването на нозете на учениците, Исус им даде пример за това как трябва да живеят и им каза, че ако служат на другите, те ще бъдат блажени и щастливи (вж. Йоан 13:17). Когато си служим един на друг, ние ставаме част един от друг. Изпитваме истинското значение на любовта. Исус беше най-висшият от всички, но Той смири Себе Си и стана слуга. Готови ли сте да следвате Неговия пример?


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Помагайте на колкото се може повече хора, толкова често, колкото можете.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon