Достатъчно добър

… И Той ще се натовари с беззаконията им и с вината им (с последствията, казва Господ). –ИСАЯ 53:11

Най-големият проблем за много от нас е, че ние не харесваме себе си и нашата изкривена представа за самите нас прави невъзможно да повярваме, че е възможно Бог да ни обича.

Години наред аз се борех с този проблем. Прекарах поне 75 процента от времето си да се опитвам да се променя, но всичко, което успях да направя, беше да стресирам себе си още повече, докато дяволът постоянно ме караше да се чувствам виновна. Никога не се чувствах достатъчно добра.

В Исая, 53 глава се казва, че когато Исус умря за нашите грехове, Той също така понесе и вината. Той ни обичаше толкова много, че плати цената, за да не трябва ние да страдаме и да се чувстваме ужасно поради осъждение. Ако отидем при Бога и искрено го помолим да ни прости, Той ни прощава, така че няма никаква причина да живеем с осъждение.

Бог ви обича и Той иска вие да повярвате в това и да получавате тази любов през цялото време. Той също така иска вие да бъдете свободни от вината и осъждението. Бог казва, че вие сте достатъчно добри. Приемете това днес и живейте победоносен живот.

Молитва

Господи, Твоят Син е понесъл моята вина и наказание в Христос, аз съм достатъчно добър. Вярвам в това днес и отказвам да живея с бремето на вината и осъждението. Аз Те моля за Твоята прошка за греховете ми и я приемам.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon