Дръжте се здраво за надеждата

Дръжте се здраво за надеждата

Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез [нашата непоколебимост и търпение] твърдостта и утехата от Писанията да се държим здраво за надеждата и да я оценяваме. (РИМЛЯНИ 15:4)

Всички ние имаме нужда от насърчение. Понякога имаме нужда от насърчение, за да ни извади от ямата на обезсърчението, но по всяко време бихме приели думи, които ни утвърждават и подкрепят, лъч надежда или послание, което ни казва: „Ти можеш да го направиш!”

Бог Самият е най-добрият източник на насърчение, който ми е известен и ние трябва да търсим насърчение и надежда от Него. Той ни насърчава чрез Неговия Дух, но Той също така ни говори насърчително и чрез Неговото Слово. Много пъти, когато имам нужда да бъда насърчена или укрепена в надежда, аз си чета Библията. Имам си няколко любими пасажа, които чета или размишлявам върху тях, когато имам нужда от сила, подкрепа или насърчение.

Божието слово е пълно с насърчение и докато имаме Библия в себе си, ние имаме и рецепта за насърчение. В един от преводите се казва, че Божието слово е лекарството, от което се нуждаем.

Четете си Божието слово, когато имате нужда от насърчение – когато ви боли или сте разтревожени, разочаровани, объркани или уморени. Нека Неговите думи да влязат дълбоко в сърцето и ума ви, докато вие чакате в Неговото присъствие. Бог никога няма да ви разочарова и винаги можете да разчитате на Неговото Слово, особено когато имате нужда от надежда и насърчение.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Без значение какво правите днес, продължавайте да се държите за надеждата.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon