Духовна власт

Духовна власт

Покорявайте се на ръководителите си и бъдете послушни [постоянно разпознавайте тяхната власт над вас и им се покорявайте], защото те ще отговарят за вашите души и ще пазят вашето духовно добруване; нека с радост да вършат това, а не с въздишки и пъшкане, понеже това също не е полезно за вас. (ЕВРЕИ 13:17)

Нашето съвременно общество е изцяло изпълнено с бунт, а бунтът ни пречи да чуваме Бога. Наблюдавам, че много, много хора имат проблем с това да се подчиняват на каквато и да е власт. Това е вярно що се отнася до браковете, семействата, училищата, бизнесите, гражданските действия и в културата като цяло. Подчинението на духовна власт на практика не съществува.

Често пъти, когато един пастор се опита да направи някакви кореции, хората имат склонността да се разстройват и да искат да напуснат църквата – а това не е правилно. Павел често коригираше хората, това беше част от неговата работа като духовен лидер и остава отговорност на духовните лидери днес. Павел казва: „Защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост” (2 Коринтяни 1:24). Ако ние разбираме и вярваме, че духовната власт съществува, за да насърчава нашата радост, ние ще я приемем, и когато го направим, нашата радост ще се увеличи – както и способността ни да чуваме Божия глас.

Духът на бунта, който действа в света днес, е духът на антихриста, според

2 Солунци 2:7–8, който не желае да се подчинява на никого. Хората днес казват, че изискват техните права, но в действителност те често само се противопоставят на всяка власт, освен тяхната собствена.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Покорявайте се на властите като служба пред Господа и Той ще ви благослови и ще ви направи успешни и благоденстващи.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon