Духът на осиновение

Защото [Духът, който] сега сте приели, не е] дух на робство, за да ви постави отново в оковите на страха, а сте приели Дух на осиновение [Духът, пораждащ синовство], в [блаженството на] който ние викаме: Авва (Татко)! Отче! РИМЛЯНИ 8:15

Апостол Павел ни учи, че Святият Дух е Духът на осиновението. Думата осиновение означава, че ние сме въведени в Божието семейство, въпреки че преди това сме били външни хора, несвързани с Бога по никакъв начин. Бяхме грешници и отделени от Бога, но Бог в Своята велика милост ни възстанови и изкупи, и ни приближи до Себе Си чрез кръвта на Своя Син.

Ние разбираме осиновяването в естествения смисъл на думата. Знаем, че някои деца без родители биват осиновени от хора, които целенасочено ги избират и приемат за свои. Каква чест е да бъдат избрани специално от тези, които искат да ги дарят с любовта си!

Точно това е направил Бог за нас като вярващи в Христос. Благодарение на това, което Исус направи за нас на кръста, ние сме завинаги част от Неговото семейство, а Неговият Дух живее в нашия дух и вика към Отец. Преди да бъде положена основата на света, Бог Отец е решил всеки, който обича Христос, да бъде възлюбен и приет от Него като Негово дете. Той решава, че ще осинови всички, които приемат Исус за свой Спасител. Ние ставаме наследници на Бога и сънаследници с Неговия Син, Исус Христос.


Разбирането, че сме част от Божието семейство ни дава смелост да застанем пред Неговия престол и да изложим всички наши прошения.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon