Духът срещу плътта

Духът срещу плътта

И така, казвам: Ходете и живейте [постоянно] по [Святия] Дух [като откликвате на Духа и сте контролирани и водени от Него] и няма да угаждате на плътските страсти (на човешката природа без Бога). (ГАЛАТЯНИ 5:16)

Като един кон, който е бил обучен да държи ухото си винаги обърнато към гласа на господаря си, ние трябва да сме готови да следваме Господа във всичко, в което Той ни води, а не само в тези неща, за които се чувстваме добре или с които сме съгласни. Невинаги ще харесваме това, което чуваме, че Той ни казва да направим.

Ние трябва да осъзнаем, че за да следваме Бога, понякога трябва да казваме не на плътта, а когато това се случва, плътта страда. Има случаи, в които галопираме напред с висока скорост в една посока, когато изведнъж Господарят ни казва да спрем и ни инструктира да тръгнем в друга посока. За нас е болезнено, когато нещата не стават по нашия начин, но накрая разбираме, че Божиите пътища винаги са най-добрите.

В днешния стих апостол Павел пише за конфликта между Духа и плътта. Ако следваме водителството на Духа, ние няма да удовлетворяваме и да изпълняваме желанията на плътта, които ни отдалечават от Божието най-добро за нас. Този стих не казва, че желанията на плътта ще изчезнат; ние винаги трябва да се борим с тях. Но ако изберем да бъдем водени от Духа, ние няма да изпълняваме плътските желания – и дяволът няма да постигне своето.

Ние ще усетим войната, която се разразява вътре в нас, когато избираме да следваме Божието водителство. Нашата плът и Божият Дух обикновено не са в съгласие и сме изкушени да осигуряваме комфорт на плътта. Но ние всички трябва да се научим да се покоряваме на Божия Дух и да преодолеем плътските желания и изкушения. Вземете твърдо решение днес, че няма да допуснете плътта ви да ви води, а ще бъдете водени от Божия Дух.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бог иска да ви даде Неговото най-добро.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon