Елате при Мене

Елате при Мене

Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. [Аз ще облекча, ще успокоя и ще освежа душата ви.] (МАТЕЙ 11:28)

Една от най-големите пречки за чуването на Божия глас е да се опитваме да се доближим до Бога чрез дела, вместо чрез лично взаимоотношение с Него, като бъдем новородени и си общуваме с Него редовно. Бог ще ви даде силата и властта, от която се нуждаете, за да Му служите в праведност и святост. Исус не е строг господар, който ни поставя трудни задачи, както виждаме в днешния стих. В този стих Исус ни казва: „Аз съм добър. Моята система е добра – не е строга, тежка, рязка или потискаща“. Вие много лесно можете да станете претоварени, опитвайки се да направите всичко, което усещате, че се изисква от вас. Но Исус ви казва днес: „Аз няма да ви натоваря с тежко бреме и няма да изисквам неща от вас, които да ви изтощят. Моят план за вас е комфортен, благодатен и приятен“.

Когато Бог ни даде да правим нещо, той винаги ни помага да го направим. Той ни дава способност, сила, мир и радост. Когато вършим Божията воля, Той ни освежава, докато ние работим. Ако се чувствате претоварени, може би вършите неща, които Бог не ви е молил да вършите, или се опитвате да ги вършите със собствените си сили. Питайте Го какво иска да направите или да не правите и бъдете достатъчно смели да елиминирате всяко нещо, което Той не благославя.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Елиминирайте всяко нещо от графика си, което не носи добри плодове.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon