Живейте по Божия начин

Живейте по Божия начин

Научи ме, Господи, на пътя Си и ще ходя в истината Ти; дай ми да почитам и да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце. (ПСАЛОМ 86:11)

Ако слушаме Божия глас и живеем по Божия начин, и ако изберем да Му служим, можем да избегнем дългите мачове на борба с Него. Мъдростта ни казва да позволим на Бог да прави с нас каквото Той иска, за да може да не обикаляме отново и отново около същата „планина” през цялото време (вж. Второзаконие 2:3).

Срещала съм хора, които се борят с едни и същи пречки и проблеми в продължние на двадесет или тридесет години. Ако просто се бяха покорили на Бога в началото, тя щяха да продължат напред с живота си преди много време.
Без значение колко много може да се наслаждаваме на мястото, където сме, когато Бог ни намери, Той няма да ни позволи да останем там и да бъдем в застой. Той има нови места, на които да ни заведе и нови уроци, на които да ни научи. Той иска да ни поддържа изпълнени с живот, в развитие и растеж, и изпълнени с Неговите цели и планове.

Бог ни казва: „Ако не Ми обръщате внимание, ако Ме пренебрегвате и не ви е грижа за Моето порицание, аз ще започна да ви викам. Аз ще се опитам да ви помогна, но ако продължавате да си запушвате ушите, вие ще дойдете при Мен в паника, когато сте в беда” (вж. Притчи 1:24–28). Бог е милостив и дълготърпелив, но идва време, когато ние трябва да осъзнаем, че просто трябва да бъдем покорни на Бога. Колкото по-скоро се покорим и започнем да живеем по Божия начин, толкова по-бързо ще можем да продължим с живота си и да се предвижим напред в Божиите планове.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Молете се, покорявайте се и не отлагайте!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon