Живи за Бога

Живи за Бога

Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога [живеейки в неразрушимо взаимоотношение с Него] в Христос Исус. (РИМЛЯНИ 6:11)

Хората, които не са спасени, са духовно мъртви. Това означава, че те не са способни да се наслаждават на общуване с Бога или дa усещат и да следват интуитивното подбуждане на Святия Дух. Тези хора са ограничени до техните естествени или интелектуални знания и до техния здрав разум; те не могат да се наслаждават на привилегията и силата на живота, воден от откровението на Бога. Но когато ние сме новородени и духовно живи, Бог може да ни говори и да ни покаже неща, които не бихме могли да знаем без духовно откровение.

В миналото аз съм работила и съм заемала отговорни постове, в които не съм имала цялото естествено знание, което ми е необходимо да извърша задачите, които са ми били поставени. Но аз имах близко, интимно лично взаимоотношение с Господ, така че Той ме водеше и ми даваше сили и способности да върша неща, за които не бях напълно обучена.

Аз никога не съм учила как да водя служение или как да използвам ефективно средствата за масова комуникация. Но Бог е обучил мен и екипа ми в „Джойс Майер Министрис“ за всичко, от което се нуждаем, за да служим по различни начини, включително със средствата за масова комуникация по целия свят. Бог ни води стъпка по стъпка чрез Неговия Дух. С всяка стъпка на вяра, която предприемаме, Той продължава да ни обучава и да ни показва каква трябва да бъде следващата ни стъпка.

Бог също така ще екипира и вас, за да можете да извършите онова, което ви е призовал, ако сте във взаимоотношения с Него. Ако положите усилия усърдно да търсите Бога и да слушате гласа Му, Той ще ви води свръхестествено. Ще ви научи как да изпълните Неговите цели за вашия живот – а те може да бъдат много по-големи от всичко, което в момента сте обучени да правите или изобщо можете да си представите.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Бог ще ви екипира с всичко, от което имате нужда.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon