Жизнена необходимост

Или направете дървото стабилно (здраво и добро) и плодовете му хубави (здрави и добри), или направете дървото изгнило (болно и лошо) и плодовете му изгнили (болни и лоши); защото дървото се познава, разпознава и съди по плодовете му. Матей 12:33

За вярващия човек правилното мислене е толкова жизненоважно, колкото е сърдечният ритъм или кръвното налягане. Има неща, без които няма живот. Нашият извор на живот и правилно мислене е редовното, постоянно общение с Бога в молитва и изучаване на Словото.

В Библията се казва, че дървото се познава по плодовете му. Същото важи и за нашия живот. Мислите дават плод. Мислете добри мисли и плодовете в живота ви ще бъдат добри. Мислете за лоши неща и плодовете в живота ви ще бъдат лоши.

Всъщност можете да погледнете отношението на даден човек и да разберете какъв вид мислене преобладава в живота му. Милият и добър човек не мисли злобно и отмъстително. По същата причина истински злият човек няма добри, любящи мисли.

Докато преминавате през днешния си ден, ви насърчавам да мислите добри, положителни, благочестиви мисли и да им позволите да определят посоката на живота ви, защото каквото мисли човек в сърцето си, такъв е и той (Притчи 23:7).


Колкото повече време прекарвате в Божието Слово, толкова по-лесно е да отхвърляте погрешните мисли и да избирате правилните.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon