Забавянето не е отказ

Забавянето не е отказ

В Твоите ръце са времената ми; избави ме от ръката на неприятелите ми и от тези, които ме гонят. (ПСАЛМ 31:15)

Когато се молим, невинаги получаваме веднага отговора. Понякога трябва да чакаме дълго, но това не означава непременно, че Бог отказва на нашата молба. Много е важно да се доверим на Божието решение за времето на изпълнение и за всичко, което касае нас и живота ни. Вероятно сте чакали дълго време за пробив на нещо, за което сте се молили и мълчанието на Бога е внесло смут в живота ви. Моля ви, помнете, че Бог не е авторът на объркването. Той иска от вас да Му се доверите, не да бъдете объркани.

Често забавянето е „божествено забавяне” и Неговото предназначение е да извърши необходимото дело в нас. Ако продължим с верност да служим на Бога дори и във време на тъмнина, ние изграждаме силен, богоугоден характер. Спомнете си за Йосиф, който чака тринадесет години, за да види отговор на молитвите си, за Авраам, който чака двадесет години. Ако те се бяха отказали, нямаше да се радват на наградата за тяхното упование в Бога. Бог може да не подрани, но няма и да закъснее. Повечето неща, които си струват, обикновено отнемат по-дълго време, отколкото си представяме и са по-трудни, отколкото мислим, че можем да понесем. Но Бог знае точно какво прави и иска от вас да се доверите на Него за времето на изпълнение.

Бог обещава да ни избави от враговете ни, но докато чакаме, трябва да се молим за тях и да служим за благословение на възможно най-много хора. Бог работи докато вие чакате!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Научете се да чакате спокойно, иначе голяма част от живота ви ще бъде неприятна.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon