Заемете Своята Позиция

Заемете своята позиция

Тогава Йосафат се наведе с лицето до земята; и цяла Юдея и йерусалимските жители паднаха пред Господа и Му се поклониха. 2 Летописи 20:18

Във Второ Летописи 20:18 царят и народът на Юда се наведоха с лице към земята и се поклониха когато чуха Господното наставление. Позицията на поклонение пред Бога им помогна да се подготвят за битката. Ако в момента сте в битка, насърчавам ви да замените всички ваши притеснения с поклонение. Колениченето в благоговение пред Бога или други видове поклонение са подготовка за битка и ключ към духовна сила.
Да „хвалим“ Бога означава да Му отдаваме или приписваме славата, която се полага на Неговото име. Това означава да се говори и пее за добротата, благодатта и величието Му. Да се „покланяме“ означава да отдаваме почит на Бога и да му служим. В широк смисъл то може да се разглежда като признаване на Бога, на Неговата природа, атрибути, пътища и изисквания, независимо дали чрез изразяване на хваление и благодарност, или чрез дела, извършени в такова признание.

С Божията помощ можем да се научим да воюваме по Неговия начин, а не както светът воюва. Нашата бойна позиция е позиция на поклонение и тя ни доближава до Бога. Ние водим битките със сърце, изпълнено с хваление и поклонение, с вярата, че Бог ще действа в нашия живот и обстоятелства.


Докато се покланяме на Господ, ние освобождаваме емоционалния или умствения товар, който ни потиска. Той бива погълнат от Божието великолепие.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon