Защо един добър Бог позволява да се случват лоши неща?

Защо един добър Бог позволява да се случват лоши нещ

Всяко дадено добро и всеки съвършен (безплатен, голям, пълен) дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна. –ЯКОВ 1:17

Често срещана реакция, когато преживяваме някаква ужасна трагедия, е да бъдем ядосани на Бога. Хората често питат: „Ако Бог е добър, всемогъщ и изпълнен с любов към нас, защо не е спрял това нещо, което причинява такава болка?”

Точно това е мястото, където Сатана търси да изгради стена между Бога и наранения човек. Той използва възможността да каже: „Бог не е добър и на Него не може да Му се има доверие”. Обаче знаем, че според Божието слово истината не е в Сатана – Той е лъжец и е баща на лъжата.

Прочетете Яков 1:17. Всичко добро идва от Бога. Той е добър и не може да бъде друг. Нещо повече – Той не се променя. Той е съвършено стабилен, верен и последователен. Той е добър – през цялото време.

Очевидно е, че Бог не винаги предотвратява трагедии и откровено да ви кажа ние не винаги знаем защо се случват лоши неща. В Първо Коринтяни 13:12 се казва: „…Сега отчасти знаем (несъвършено)… Ние трябва да помним, че вярата винаги ще изисква от нас да приемем, че ще имаме неотговорени въпроси. И трябва да стигнем до момента, в който да бъдем удовлетворени, че познаваме Онзи, Който знае всичко и можем да поставим доверието си в Него.


Молитва

Господи, аз може не винаги да разбирам защо се случват лоши неща, но зная, че Ти Си добър. Когато не разбирам защо, аз ще откривам утехата си в Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon