Изборът е ваш

Изборът е ваш

Защото ние сме Божие творение (Негово дело), пресъздадени в Христос Исус [новородени], за да вършим онези добри дела, които Бог е предопределил (планирал предварително) [да вървим по пътищата, които Той е подготвил предварително], за да ходим по тях [да живеем добрия живот, който Той предварително е предвидил и приготвил за нас]. Ефесяни 2:10

Бог ви е дал чудесен дар: вашата свободна воля. Той ви предлага възможността да приемете себе си такива, каквито Той ви е създал, но вие имате свободна воля и можете да откажете да го направите. Да приемеш нещо означава да го разглеждаш като обичайно, правилно или естествено.

Хората, които отхвърлят себе си, го правят защото не могат да се възприемат като подходящи или достойни. Те виждат само своите недостатъци и слабости, но не и своята красота и сила. Това е неуравновесено отношение, често внушено от авторитетни личности в миналото, които са се фокусирали върху това, което е слабо и неправилно, а не върху това, което е силно и правилно.
В Амос 3:3 четем: „Как ще ходят двама заедно, ако не са в съгласие?“. Можете да вървите с Бога и можете да бъдете близо до Него когато решите да се споразумеете с Него. Той казва, че ви обича и приема; следователно, ако сте в съгласие с Него, не може да не харесвате или да отхвърляте себе си.


Когато Бог ви е създал, Той е създал нещо прекрасно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon