Избягвайте сравненията

… Но те, като мерят себе си със себе си и като се сравняват помежду си, не разбират и не постъпват разумно. 2 КОРИНТЯНИ 10:12

Ако се борите с несигурност в живота си, един важен ключ към преодоляването на тази несигурност е следният: Никога не се сравнявайте с другите хора, защото това поражда чувство за малоценност.

Наистина искам да ви насърча да спрете да се сравнявате с другите хора за това как изглеждате, каква длъжност заемате или колко дълго се молите. Сравнението поставя фокуса върху егото и осуетява Божия план за живота ви.

По същия начин би било мъдро да избягваме да сравняваме нашите изпитания с тези на другите хора. Може да преминавате през нещо трудно, но не гледайте към някой друг и не казвайте: „Защо всичко това се случва на мен, а на теб ти е толкова лесно?“
Исус разкрива на Петър предварително някои от страданията, през които ще премине. Петър веднага иска да сравни своето страдание и своята съдба с тази на някой друг, като казва: „Ами този човек?“. Исус му отговори с думите: „Ако Аз искам той да остане жив (да оцелее, да живее) докато дойда, теб какво те засяга? [Какво те е грижа?] Ти Ме следвай!“ (Йоан 21:22).

Това е Неговият отговор и към нас. Ние не сме призовани да се сравняваме, а само да се съобразяваме с Неговата воля за нас.


Бог иска да знаете, че сте уникални и Той има индивидуален, специален план за вашия живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon