Използвайте своята власт!

Използвайте своята власт!

Ето, дадох ви власт да настъпвате на змии и скорпиони и власт [физическа и умствена сила и способност] над цялата сила на врага [която той притежава]; и нищо няма да ви навреди. –ЛУКА 10:19

Исус не ни е обещал, че никога няма да ни се налага да се справяме със ситуации, които ни носят стрес. В Йоан 16:33 Той казва: … В света ще имате изпитания и страдания, стрес и притеснения… Но Той продължава и казва, че можем да се радваме, защото Той е победил света. Този стих ни учи, че ние не трябва да се стресираме и притесняваме, както хората в света. И понеже Исус е лишил света от силата и способността да ни навреди, ние можем да подходим със спокойствие и увереност към предизвикателствата, с които се сблъскваме в живота.

В Лука 10:19 се казва: Ето! Аз ви дадох властта… над цялата сила, която врагът [притежава] и нищо по никакъв начин няма да ви навреди. Тук Исус ни казва, че Той ни е екипирал да победим света, точно както Той го направи.

Въпреки че ние ще се изправим пред предизвикателства и стресиращи ситуации, с които не винаги ще бъде лесно да се справим, Исус ни уверява, че нищо няма да ни победи, ако ние се справим с нещата по правилния начин – Неговия начин. Използвайте властта, която имате в Христос и побеждавайте вашите пречки и препятствия!


Молитва

Господи, аз приемам властта и силата, която Ти си ми дал в Христос. Покажи ми как да ходя в Твоята власт и да побеждавам изпитанията и предизвикателствата на този свят, както правеше Исус.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon