Доказателство за изпълване със Святия Дух

Доказателство за изпълване със Святия Дух

… И всички се изпълниха със Святия Дух и свободно и с дързост говореха Божието слово. –ДЕЯНИЯ 4:31

Има прекалено много нещастни, новородени, изпълнени със Святия Дух вярващи, които не знаят какво е това да останеш изпълнен с Божият Дух, като Го признаваш и почиташ, и като следваш Неговите пътища ежедневно. Святият Дух е в тях, но те не позволяват доказателството за Него се показва в техния нормален живот ден след ден.

Възможно е да напълним една чаша с вода, без да я напълним до целия ѝ капацитет. Също както, когато сме новородени, ние имаме Святия Дух в нас, но ние може да не сме изпълнени изцяло и да нямаме доказателството за Неговата сила в живота си.

Деяния 4:31 ни казва, че когато хората бяха изпълнени със Святия Дух, те говореха Божието словото със свобода, смелост и кураж.

Не е угодно на Бога, когато хората Го изключват от техния ежедневен живот и след това следват религиозни формули, за да се опитват да се помирят с Него. Вместо това, Той иска ние да живеем един изпълнен със Святия Дух живот на свобода, смелост и кураж.

Насърчавам ви да позволите на Бог да работи свободно във всяка област от живота ви, чрез силата на Святия Дух.

Молитва

Господи, искам да бъда изпълнен със Святия Дух всеки ден. Помогни ми да живея със свободата, смелостта и куража, които мога да имам чрез Святия Дух всеки ден от живота си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon