Източникът на вашата сила

Източникът на вашата сила

Господ е сила моя, песен моя. И стана мой Спасител; Той е мой Бог и ще Го прославя, Бог на бащите ми и ще Го превъзнасям. (ИЗХОД 15:2)

Ние трябва да бъдем като Моисей и израилтяните, за които четем в днешния стих. Искам да посоча, че Бог не само че им е дал сила (ние вижме това навсякъде в Стария завет), а Самият Той е бил тяхната Сила. Първо Царе 15:29 се отнася за Бога като „Силата на Израил”. Виждате ли, имаше време преди, когато Израил знаеше, че Бог е тяхната Сила, но тогава те вече бяха забравили. Когато забравиха тази жизнено важна истина, те започнаха винаги да вървят несигурно и да се провалят като нация и животът им започна да се разрушава. Когато отново се обърнаха към Бога като към тяхната Сила, нещата за тях се подобриха.

Дори да знаете, че Бог е вашата Сила, вие все още трябва да я получите чрез вяра. Аз започнах всеки ден да казвам на Бога, че не мога да направя нищо отделена от Него и че изцяло уповавам на Него да ми даде сила и да ме укрепи. Той ще ни укрепи като говори слово, което ни насърчава или ни дава посока, когато имаме нужда от нея. Той ще ни укрепи като ни говори думи на мъдрост и прозрение. Той често ни укрепва физически като ни дава свръхестествена енергия, когато сме уморени и изтощени и ни дава сила да издържаме поведението на трудните хора и ситуации.

По-скоро се доверете на Бог да бъде вашата Сила, отколкото да се опитвате сами да вършите нещата. Може да имате много хора в живота си, които разчитат на вас и вие можете да им помогнете само като уповавате и разчитате на Бога. Приемете Бога днес чрез вяра като Силата на живота ви и ще бъдете изненадани какво можете да постигнете, и то с лекота.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Позволете на Бог да бъде вашата Сила.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon