Четири стъпки за изучаване на Словото

Четири стъпки за изучаване на Словото

Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. –ПРИТЧИ 4:20

Много хора са ме питали как да изучават Божието слово. Ето четири полезни съвета:

  • Целенасочено отделете време за това. Аз си правя среща с Бога сутрин, но ако това не е удобно за вас, намерете време, което ви е удобно, дори и да не е всеки ден. Просто започнете отнякъде и ще видите положителните плодове, които това ще донесе в живота ви.
  • Подгответе се за вашето изучаване на Библията. Изберете място, на което обичате да бъдете – стая във вашия дом, където можете да бъдете сами.
  • Вземете всички библейски материали, които са ви на разположение. Ще искате вашата Библия и, разбира се, добър Библейски речник, конкорданс, химикалка и листа за писане. По този начин вие сте подготвени да си запишете препратките на стиховете или да си водите записки.
  • Подгответе сърцето си. Говорете на Бога за нещата, които може да имате нужда да изповядате и влезте във времето за изучаване спокойно, без каквото и да е нещо, което би ви блокирало и би ви попречило да получите откровение от Божието слово.

Отделете време да изучавате Словото, защото то може да промени живота ви и да ви даде сили да станете човекът, който Бог иска да бъдете.


Молитва

Господи, аз си поставям за цел в сърцето си да отделя време да изучавам Твоето Слово. Научи ме как да разбирам, да се съгласявам и да се покорявам на Твоята истина в моя живот всеки ден.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon