Инспектирайте плодовете на живота си

Инспектирайте плодовете на живота си

И така, по плодовете им наистина ще ги познаете. (МАТЕЙ 7:20)

Насърчавам ви да изпитвате вашите собствени плодове и плодовете на другите. Не изпитвайте другите, за да ги осъждате и да ги критикувате, а просто за да определите дали те са тези, за които се представят. Това е един от начините, по които да изпитваме, или да „тестваме духовете“, и да стоим далече от неприятности. Повечето от нас са имали болезнения опит да бъдат наранени от някого, който ни е измамил. Ние сме си мислили, че познаваме този човек, но накрая се е оказало, че той или тя не са това, за което се представят. Ние можем да се поучим от тези преживявания и да не бъдем толкова впечатлени от това, което казват хората, а да гледаме дали има различни плодове, които те показват. Човек може да изглежда религиозен и дори да цитира цели пасажи от Библията, но ако е груб към хората, алчен и егоистичен, тогава той не е такъв, какъвто изглежда.

Да бъда истински и автентичен християнин е много важно за мен. Аз искам да давам плодовете на това, за което се представям и съм сигурна, че вие се чувствате по същия начин. Аз обичам да преглеждам ежедневно плодовете на собствения си живот. Няма никакъв смисъл от това да осъждаме какви плодове дават другите хора, ако не искаме да погледнем какви са плодовете в нашия собствен живот. Търпелива ли съм? Щедра ли съм? Наистина ли ме е грижа за другите хора и готова ли съм да се жертвам, за да им помогна? Веднага ли се покорявам на водителството на Святия Дух? Ние бихме мамили себе си, ако мислим, че сме нещо, което не сме, и ако не отделим времето да изпитаме какви са плодовете в нашия живот.

Давид молеше Бога да изпита сърцето му, а Павел каза на коринтяните да изпитат, да тестват и да преценят себе си, за да видят дали се държат за вярата и дали показват правилните плодове от нея (вж. Псалом 26:2; 2 Коринтяни 13:5–6). Нека да тестваме и да изпитваме пътя си, и да искаме Бог да подкастри лошите плодове, за да не се разболее цялото дърво.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Отделяйте време ежедневно да изпитвате плодовете на живота си!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon