Искайте смело от Бога!

Искайте смело от Бога!

И дръзновението (увереността, привилегията да бъдем смели), което имаме пред Него, е това, [ние сме сигурни] че ако просим нещо (ако искаме нещо) по Неговата воля (в съгласие с Неговия собствен план), Той ни слуша и ни чува. (1 Йоан 5:14)

Искам да ви насърча да бъдете изпълнени с увереност, когато отивате при Бога в молитва. Бог иска ние да се наслаждаваме на молитвата и това няма да се случи, докато се страхуваме да не правим грешки. Той обещава да ни чуе и да ни отговори, ако сме се молили според Неговата воля, но какво ако искаме нещо, което не е по Неговата воля? Ние трябва да се молим според Божията воля дотолкова, доколкото сме способни, но не трябва да позволяваме на врага да ни впримчва в толкова много страх, че да се страхуваме да помолим Бога за нещата, които са в сърцето ни.

Най-лошото, което може да се случи, ако се молим за нещо, което не е в Божията воля, е че няма да получим онова, за което се молим – и това ще бъде за наше добро! Бог познава сърцето ни и Той няма да се разгневи, ако ние направим грешка и искаме нещо, което не е в Неговата воля. Ние не трябва да отиваме при Него със страх, че може да сгрешим или че Той няма да бъде доволен, ако ние искаме прекалено много. Моят начин е да моля Бога за онова, което искам и от което се нуждая, като винаги се придържам максимално към Неговото Слово, а след това казвам: „Господи, ако нещата, за които те моля, не са добри за мен, то тогава аз Ти се доверявам, че няма да ми ги дадеш”. Отидете при Него с вяра, смело, очаквайки да получите Неговия отговор.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Искайте смело от Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon