Искрена вяра

Искрена вяра

А целта на това поръчение е чистосърдечна любов, която извира от чисто сърце и от добра (чиста) съвест, и нелицемерна (искрена) вяра. (1 ТИМОТЕЙ 1:5)

Ние не искаме да бъдем на най-ниското, детинско ниво в нашата вяра или в молитвите си, но искаме да бъдем като децата. Господ не желае да имаме сложни взаимоотношения с Него. Той търси искрени сърца, защото Той е Бог на сърцето. Той иска ние да се молим с вяра, която не е емоция, а духовна сила, въздействаща на невидимия свят. Бог е Бог на реда, а не на правилата, правилниците и законите. Той не иска ние да се молим дълго, до изтощаване, с дълги и провлачени молитви, които не са водени от Святия Дух или такива, които следват някаква формула и изискват определена поза. Това би било легалистично и такива молитви винаги изсмукват живота от нашите взаимоотношения с Бога. „Буквата убива, а духът оживотворява” (вж. 2 Коринтяни 3:6).

Когато следваме водителството на Святия Дух, нашето общуване с Бога ще бъде изпълнено с живот. Ние няма да имаме нужда да гледаме часовника си, за да сме сигурни, че отделяме достатъчно време за молитва, както правят много хора. Когато подходим към това да говорим на Бога и да чуваме от Него като към задължение или като към дело на нашата собствена плът, то пет минути може да ни се сторят и като един час. Но когато молитвата ни е заредена с енергията на Святия Дух, тогава един час може да мине като пет минути. Аз искам да се моля и да общувам с Бога, докато се почувствам изпълнена и удовлетворена. Опитайте се да се отпуснете и да се наслаждавате на времето прекарано с Бога и това ще бъде много удовлетворяващо за вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Стремете се да бъдете като децата, а не да се държите детински.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon