Исус е нашият пример

Исус е нашият пример

… Бог е любов. –1 ЙОАН 4:8

Любовта е нещо, което може да се види. Тя се вижда в плода на Духа, който работи в живота ни, в нашето поведение и в това как се отнасяме с хората.

Любовта има много различни страни или различни начини, по които да я видим. Например, когато един диамантен пръстен го поставим на високо към светлината, той може да блести по различен начин, в зависимост от това накъде е обърнат. Вярвам, че любовта също блести по различен начин, в зависимост от това как гледаме на нея.

1 Коринтяни 13:4–7 ни дава пример за многото лица на любовта:

  • Любовта дълго търпи – тя има способността да се примирява с неща дълго време.
  • Любовта не завижда – тя не иска това, което няма.
  • Любовта не се хвали и не е суетна – тя не привлича вниманието към себе си.
  • Любовта не е самонадеяна, надута или груба.
  • Любовта не си търси своето.
  • Любовта не държи сметка за зло.
  • Любовта никога не се отказва!

Това са само няколко начина, по които би трябвало да обичаме другите хора… и също така начините, по които Бог ни обича. В 1 Йоан 4:8 се казва, че Бог е любов. Той ни обича и ни е спасил, така че сега ние можем да споделим Неговата любов с другите.

За да подражаваме на Бога, ние трябва да гледаме на Исус, Който съвършено представя Бога, и Който изживя всички аспекти на любовтта така, както е описана в 1 Коринтяни 13 глава. Той винаги действаше с любов във всяка ситуация, дори когато хората се опълчваха срещу Него.

В Колосяни 3:12-14 се казва да се облечем като Божиите избрани… А над всичко това се [облечете] в любовта… Като Исус, нека да се облечем в любов и да изберем да следваме Неговия пример, като носим чест и слава на Бога.

Молитва

Господи, Ти ми показа какво е любов, като пръв ме обикна. Помогни ми да следвам примера на Исус и да покажа с живота си всички аспекти на любовта в моето ежедневие.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon