Какво е благодатта?

… [Святият] Дух, [Който предава] благодатта (незаслужената Божия милост и благословия). ЕВРЕИ 10:29

Благодатта е силата на Святия Дух, с която разполагате, за да вършите с лекота онова, което не можете да направите, като се борите със собствени сили. Благодатта е Божията сила, която идва в живота ни и ни дава възможност свободно да правим всичко, което трябва да направим. Божията благодат винаги е на разположение, но ние трябва да я приемем с вяра и да се откажем да опитваме да вършим нещата със собствени сили, без Бога.

Святият Дух ни служи с благодатта от Бог Отец. Благодатта всъщност е силата на Святия Дух, която тече от Божия престол към хората, за да ги спаси и да им даде възможност да живеят свят живот и да изпълняват Божията воля.

Можем да се радваме и да бъдем изпълнени с мир, радост и удовлетворение всеки ден, благодарение на Божията благодат в живота ни. Неговата благодат е тази, която ни позволява да живеем в близко общение с Него. С Божията благодат можем да се наслаждаваме на живота с лекота, която поражда покой и удовлетворение.


Ние сме спасени по благодат чрез вяра и трябва да се научим да живеем по същия начин!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon