Как да придобием мъдрост

Как да придобием мъдрост

Ако се обърнете (и се покаете) при изобличението ми, ето, Аз [Мъдростта] ще излея духа си на вас, ще ви направя да разберете словата ми. (ПРИТЧИ 1:23)

Ние трябва да се молим и да се покоряваме на Божието водителство, когато Той ни говори. Покорството не трябва да бъде случайно събитие за нас; то трябва да е нашият начин на живот. Има огромна разлика между хората, които са готови да се покоряват на Бога ежедневно и онези, които са готови да се покоряват само когато искат да се избавят от неприятности или проблеми. Бог със сигурност показва на хората как да се избавят от проблемите си, но Той също така дава изобилни благословения на онези, които са решили да живеят за Него от цялото си сърце и които ще направят покорството си към Него свой начин на живот. Единственият път към истински мир е покорството на Бога.

Много хора се покоряват на Бога за големите и основни неща, но те не са наясно, че покорството в малките неща има значение и променя Неговия план за техния живот. Библията казва много ясно, че ако не сме верни в малките неща, ние никога няма да бъдем поставени да управляваме над големи неща (вж. Лука 19:17). Няма никаква причина Бог да ни се довери за нещо голямо и много отговорно, ако няма да бъдем верни да вършим малките неща, които Той ни е казал да направим.

Аз много силно ви насърчавам да се покорявате на Бога, дори и в най-малките неща. Един монах от шестнадесети век, наречен брат Лоранс, бил известен с това, че постоянно ходел в присъствието на Бога. Той казва, че би се радвал да събира сламки от земята в покорство на Бога, дори и само поради това, че Той го е обикнал.

В стиха за днес Бог казва, че ще ни извести и направи ясни Своите думи за нас, ако ние Го слушаме, когато Той ни коригира. Ако следваме Неговото водителство и с радост вършим всяко малко нещо, което Той ни казва да направим, то тогава Той ще ни даде Неговата мъдрост и ние ще имаме повече разбиране и проницателност, отколкото изобщо можем да си представим.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Ако сте верни в малките неща, Бог ще ви постави настойници и управители над по-големи неща.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon