Като децата

Като децата

Истина ви казвам, ако не се покаете (не се промените, не се обърнете) и не станете като дечицата [да се доверявате, да се смирявате, да обичате и да прощавате], [изобщо] няма да влезете в небесното царство. (МАТЕЙ 18:3)

Днешният стих описва децата като такива, които се доверяват, смиряват се, обичат и прощават. Просто си помислете колко повече бихме се наслаждавали на живота и на нашето взаимоотношение с Бога и с другите хора, ако просто действахме в тези четири добродетели. Очевидно Исус мисли, че тези четири качества са изключително важни, защото Той казва, че не можем да влезем в небесното царство без да ги притежаваме. Ние не можем да се наслаждаваме на облагите и преимуществата на Божието царство и в същото време да продължаваме да имаме лошо отношение.

Когато мисля за това как да чуваме Божия глас, виждам, че е много важно да бъда като дете, защото децата вярват на онова, което им се казва. Някои хора казват, че децата са наивни, като имат предвид, че те вярват на всичко, без значение колко абсурдно звучи. Но аз не мисля, че децата са наивни. Аз мисля, че те ни се доверяват. Бог със сигурност не иска ние да бъдем лековерни или наивни. Той иска да се доверяваме. Понякога ние сме предадени от хора, които обичаме и на които се доверяваме, а после сме изкушени да не се доверяваме на никого, но ние не можем да накараме всички други хора да плащат за онова, което този човек ни е причинил.

Има хора в света, на които не може да се има доверие, но също така има и много добри хора и ние трябва да се откажем да живеем с дух на подозрителност към другите хора.

Бог е напълно достоен за нашето доверие. За съжаление не можем да имаме безусловно доверие на всички човешки същества, но можем да се доверим на Бога.

Бог иска ние да отиваме при Него като децата, като Му се доверяваме напълно и вярваме на всичко, което Той ни казва – защото Той изцяло е достоен за доверие.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Не позволявайте на едно или две лоши преживявания да управляват целия ви живот.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon