Когато Бог говори…

Когато Бог говори...

Защото Словото, което излиза от Божията уста е живо и изпълнено със сила [която го прави действено, резултатно, укрепващо и ефикасно], по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизващ до разделяне на животворящия дъх (душата) и [безсмъртния] дух, ставите и мозъка [на най-съкровените части на естеството ни] като изявява, пресява, анализира, издирва и осъжда помислите и намеренията на сърцето. (Евреи 4:12)

Спокойно можем да кажем, че Божието слово извършва хирургическа операция над нас. То изрязва от живота ни тези неща, които възпрепятстват Божия план за нас. То локализира и изолира това, което е плътско и телесно и го премахва чрез Святия дух. В ранните години на моето изучаване на Божието слово нямах достатъчно опит, за да различа гласа на своята собствена душа (ум, воля, емоции) от реалното водителство на Святия Дух. Когато исках нещо, аз се стремях да го постигна и се ядосвах, ако не успявах. Бях егоистична и действах спрямо плътските си желания, но с течение на годините Бог използваше Словото Си, за да отстрани хирургически моето грешно поведение.

Операциите никога не са приятни, но понякога са необходими, за да поддържаме добро здраве. Бог опитва ли се да отстрани нещо от вашия живот? Това болезнено ли е? Повечето операции са болезнени, но в дългосрочен план ни помагат. Ако желаете Божията съвършена воля за живота си, трябва да Му позволите да премахне тези неща, които пречат на духовното ви израстване. Няма пряк път към духовната зрялост.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Дългият път към успеха е този, в който научаваме ценни уроци за мъдростта.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon