Когато вие сте слаби, Той е силен

И Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат (Моето благоволение и любяща грижа, и милост) е достатъчна [достатъчна срещу всяка опасност и ти дава сили да понесеш проблемите мъжествено]; защото силата Ми в [твоята] немощ се показва съвършена (изпълнена и завършена). И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. –2 КОРИНТЯНИ 12:9

Слаб или силен? Ако трябва да изберете едната от тези две думи, за да опишете себе си, коя бихте избрали? Мисля, че повечето от нас вероятно биха избрали „слаб“. А знаете ли, че ние не трябва да оставаме победени от нашите слабости?

Единственият начин да победим нашите слабости е да разчитаме на Божията сила. За да направите това,  вие трябва да спрете да да се фокусирате върху вашите слабости. Не може да продължавате да гледате и да виждате всичко, което не сте. Вие трябва да гледате и да виждате всичко, което е Бог. Фокусирайте се върху Неговата сила и върху всичко, което Той иска да направи за вас.

Слабостите на този свят не са вашето наследство. Исус не дойде на този свят, не умря на кръста и не възкръсна отново на третия ден за вас, за да бъдете слаби и победени. Той премина през всичко това, за да ви даде наследство – власт в този живот – и Неговата сила, за да управлявате над вашите обстоятелства.

Ако се препъвате в някоя област от живота си, Бог е готов и има желанието да снабди Неговата сила за вас. Така че следващия път, когато се изправите пред вашите слабости, си спомнете и заявете, че когато вие сте слаби, Той е силен!

Молитва

Господи, аз заявявам и изповядам, че когато аз съм слаб, Ти си силен. Така че аз няма да се притеснявам за това и няма да остана победен от моите слабости. Вместо това, аз ще поставя вярата си в Твоята сила.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon