Когато се чувствате обезкуражени

Когато се чувствате обезкуражени

[Какво щеше да стане с мене], ако не бях повярвал, че ще видя благостите ГОСПОДНИ в земята на живите! ПСАЛОМ 27:13

Ние всички сме били разочаровани понякога. Щяхме да бъдем много изненадани, ако измине цяла седмица, без да преживеем някакво разочарование. Ние сме се „настроили” (имаме очакване) нещо да се случи по определен начин и когато то не се случи по този начин, ние се „разстройваме” (оставаме разочаровани).

Разочарованието, с което не сме се справили, се превръща в обезсърчение. Ако останем разочаровани много дълго време, ние ставаме уязвими и може да бъдем опустошени, а опустошението ни прави неспособни да се справяме с нещата.

Много опустошени християни живеят пораженчески живот, защото не са се научили как да се справят с разочарованието. Опустошението, което те преживяват, вероятно е започнало с разочарование, с което те не са се справили по правилния начин.

Не е Божията воля за нас да живеем в разочарование, да бъдем опустошени или потиснати. Когато сме разстроени, ние можем да изберем да получим нова настройка, или нагласа, за да избегнем обезсърчението и след това опустошението.

Когато се научим да поставяме надеждата и увереността си в Исус Христос – Скалата (1 Коринтяни 10:4) и да се противим на дявола още в началото на неговите атаки (1 Петрово 5:8–9), ние ще можем да живеем в радостта и мира от Господа, свободни от разочарованието.


Изберете целенасочено да се противопоставяте на дявола, за да може да живеете в пълнотата на живота, който Бог ви е предоставил, чрез Неговия Син Исус Христос.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon