Кръщението с огън

Кръщението с огън

Аз наистина ви кръщавам във (с) вода поради покаяние… Но Този, който идва след мен, е по-силен от мен, чиито сандали не съм достоен или да сваля или да нося; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. (МАТЕЙ 3:11)

Като вярващи ние сме призовани да правим нещо повече от това да ходим на църква в неделя сутрин или да следваме предписаните ритуали. Нашето ходене с Бога не се изчерпва с поръсването с вода или кръщението чрез потапяне. Всички тези неща са изключително важни и не бива да се пренебрегват, но трябва да бъдат последвани от готовност да преживеем и „огнено кръщение“.

Когато майката на Яков и Йоан попита Исус дали синовете ѝ могат да седнат отдясно и отляво на Него, когато Той дойде в Своето царство (вж. Матей 20:20–21), Исус отговори, че те не знаят какво искат. Той каза: „Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?“ (Матей 20:22).

За какво кръщение говори Исус? Той вече е бил кръстен от Йоан в река Йордан и е получил кръщението със Святия дух по същото време (вж. Марк 1:9–11). Какво друго кръщение има?

Исус говори за огненото кръщение. Огънят е пречистващо средство, което причинява дискомфорт, докато върши работата си. Исус беше безгрешен и следователно не се е нуждаеше от пречистване; но ние се нуждаем. Исус е този, Който ни кръщава със Святия Дух и с огън.

Бъдете смели и помолете Исус да ви кръсти с Неговия огън. Помолете Го да извърши очистващо и пречистващо действие във вас, за да бъдете подходящ съд за Негова слава. Това може да бъде трудно, но то ще донесе удовлетворяваща награда.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Когато преминавате през огъня, Бог ще бъде с вас. Той никога няма да ви изостави и никога няма да ви забрави.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon