Купени С Христовата Кръв

Купени с Христовата кръв

В Когото имаме изкуплението (избавлението и спасението) си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни (нашите недостатъци и престъпления), според богатството и щедростта на Неговата благодат. ЕФЕСЯНИ 1:7

Кажете на себе си на глас: „Аз бях купен с цена и очистен от греха; купен със скъпоценната кръв на Христос; за мен беше платено и Бог ме направи Свой собствен”. Вие сте изкупени от греха и цялата „смърт”, която той носи със себе си. Безпокойството, притеснението и страхът са форми на смъртта. Спорове и раздори, огорчение, недоволство и непростителност са форми на смъртта. Кръвтта на Исус е единствения антидот за смъртта.

Кръвта на Исус е съпоценна пред Бог Отец и трябва да бъде скъпоценна и за нас. Ние пазим и защитаваме нещата, които са скъпоценни за нас, ние сме внимателни с тях и не искаме да се разделяме с тях. Кръвта на Исус е скъпоценна и тя ни позволява да бъдем близо до нашия небесен Баща. Неговата жертва повдигна завесата между Бог и човека и сега ние имаме свободен достъп и възможност за близост и интимност с Бога (Евреи 10:18–22).

Кръвта на Исус ни очиства от греха и ще продължи постоянно да ни очиства (1 Йоан 1:9). Неговата кръв е като мощно пречистващо вещество. Точно както нашата кръв действа, за да поддържа телата ни очистени от всякакви отрови, кръвта на Исус постоянно ни очиства от греха във всичките му форми и проявления.


Имайте вяра в това, че кръвта на Исус ви поддържа постоянно очистени от греха във всичките му форми и проявления.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon