Мечът на Духа

Мечът на Духа

Вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово. ЕФЕСЯНИ 6:17

Атаките на Сатана срещу църквата са по-силни от всякога. Толкова много хора изпитват огромни атаки срещу своя ум и преживяват големи пристъпи на страх.

Човек, който се е научил да пребъдва в Божието слово и оставя Словото да пребъдва в него, ще разполага с двуостър меч, с който да може да воюва. Да пребъдваш означава да останеш, да продължиш да живееш или да обитаваш някъде. Ако вие направите Божието слово само малка част от живота си, ще знаете само част от истината и ще изпитате само частична свобода. Но онези, които пребъдват в него, ще познаят пълната истина и ще изпитат пълната свобода.

Преди животът ми беше пълна бъркотия, понеже не познавах Словото. В продължение на много години аз бях християнка, обичах Бога и бях активна в църковната работа, но нямах никаква победа, защото не познавах Словото. За щастие, сега мога да свидетелствам, че Божието слово ме е направило да бъда победител и да разпознавам атаките на Сатана.

Изучавайте Словото и позволете на Святия Дух да го изпълни, като говорите, пеете или размишлявате върху пасажите от Писанието, които мислите, че Той поставя в сърцето ви.


Ако държите меча си изваден, врагът ще стои далече от вас. Говорете Божието слово!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon