Молете се и благодарете

Молете се и благодарете

Данаил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си… падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. (ДАНАИЛ 6:10)

Много е важно да благодарим, за да можем да чуваме Божия глас, защото Бог откликва на благодарението, също както откликва и на хвалението и поклонението. То е нещо, което Бог обича, нещо, което стопля Неговото сърце. Всеки път, когато ние доставяме удоволствие на Бога по този начин, нашата близост и интимност с Него се увеличава – и това допринася за едно по-добро взаимоотношение с Него.

Също така, когато сме благодарни, ние сме в позицията да получим повече от Господа. Ако не сме благодарни за това, което имаме, защо трябва Той да ни дава нещо друго, за което да мърморим? От друга страна, когато Бог вижда, че ние искрено оценяваме и сме благодарни за големите и малките неща, Той има склонността да ни благославя дори още повече. Според Филипяни 4:6 всичко, за което молим Бога, трябва да бъде предшествано или придружено от благодарение – ние трябва да се молим с благодарно сърце за това, което вече имаме и също така да Му благодарим предварително за това, че чува и отговаря на молитвите ни! Без значение за каво се молим, благодарението винаги трябва да го придружава. Един добър навик, който да си създадем, е да започваме всичките си молитви с благодарение. Един пример за това може да бъде: „Благодаря Ти за всичко, което Си направил в живота ми, Ти Си чудесен и аз наистина Те обичам и Те оценявам.”

Аз ви насърчавам да изпитате живота си, да обърнете внимание на вашите мисли и думи, и да проверите дали изразявате благодарението си. Вие мрънкате ли и оплаквате ли се за разни неща? Или сте благодарни? Ако искате предизвикателство, просто се опитайте да преминате през един цял ден, без да казвате и една дума на оплакване. Развийте отношение на благодарение във всяка ситуация. Всъщност станете изключително благодарни – и гледайте как с увеличаването на вашата интимност с Бога Той излива върху вас още по-големи благословения от преди.


БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ВАС ДНЕС: Говорете думи на благодарение, а не думи на оплакване.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon