Молете се конкретно по въпроса

Молете се конкретно по въпроса

Не се страхувайте и не се безпокойте за нищо, но във всички обстоятелства с молитва и молба (ясни искания) изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. (ФИЛИПЯНИ 4:6)

Спомням си времето, когато в моето пътуване с Бога бях предизвикана от Него да направя усилие да Го помоля за това, което искам и имам нужда с колкото е възможно по-малко думи. Имах лошия навик да говоря прекалено много, когато се моля. Продължавах да говоря дълго време, защото имах погрешната идея, че кратките молитви не са добри молитви. Разбира се, дългите молитви също са добри молитви, ако са искрени и необходими.

Когато Бог ме предизвика да изказвам моите молитви и искания към Него с колкото е възможно по-малко думи, Той просто ме помоли да бъда кратка и конкретна, и после да чакам на Него извесно време преди да започна молитвата за следващото нещо, за което имам нужда да се моля. Когато го правех, не можех да повярвам колко много се увеличи силата, която дойде в моя молитвен живот. До ден днешен, когато се моля по този начин, аз усещам повече от силата и присъствието на Святия Дух, отколкото усещам, ако говоря много. Разбрала съм, че едни от най-мощните и ефективни молитви, с които мога да се помоля, са неща като: „Благодаря Ти, Господи”, „О, Господи, имам нужда от Твоята мъдрост”, „Дай ми сила да продължа напред, Господи” или „Обичам те Исусе”. И може би най-силната молитва от всички е: „Помощ!!!!!!!” Виждате ли? Само няколко думи ще ни свържат с небесата, когато ние извикаме към Господа да действа в наша полза. Не продължителността на нашите молитви е това, което ги прави ефективни, а искреността и вярата зад тях.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Качеството винаги надминава количеството, що се отнася до ефективната молитва.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon