Молете се усърдно!

Молете се усърдно!

Пожелавате, но нямате, защото не искате от Бога. –ЯКОВ 4:2

Преди около двадесет години това изречение промени живота ми: Нямате, защото не искате от Бога. Този кратък стих отвори вратата за мен към откритието за животопроменящата сила на усърдната молитва. По онова време в живота ми аз бях много стресирана за много различни неща. Опитвах се да работя за разрастване на служението ми, опитвах се да накарам съпруга си да направи това или онова, опитвах се да накарам децата си да действат по определен начин, опитвах се да накарам другите хора да направят нещата, които аз искам, но като цяло се опитвах да направя абсолютно всичко по моя начин. Както вероятно предполагате, нищо не се получаваше.

Като преуморена, стресирана и изнервена до крайност млада християнка, един ден аз осъзнах, че да живея само чрез собствената си сила беше безполезно. Аз трябваше да представя проблемите си пред Бога. С други думи, трябваше да се моля повече!

Когато разбираме Божията любов и Неговия план за нас, можем да започнем да осъзнаваме кои са вратите, които Той иска да отвори за нас. Но ние може да осъзнаем тези неща, когато постоянно говорим с Него, слушаме Неговия глас и израстваме дълбоко в нашето взаимоотношение с Него.

В Матей 7:7 Исус ни казва: Продължавайте да искате и ще ви се даде; продължавайте да търсите и ще откриете; продължавайте да чукате [почтително] и [вратата] ще се отвори за вас.

Толкова много пъти, когато стигнем до края на въжето, ние се връщаме към молитвата, но когато молитвите ни не са отговорени веднага, ние се предаваме. Днес искам да ви насърча не само да се молите, но и да се молите настойчиво. Не се стресирайте, като се опитвате да направите нещата да се случват по вашия начин. Предайте ги на Бога, докато се молите.

Запомнете, Той обещава, че когато Го търсим, ние ще Го намерим. Нека да се молим и да Го търсим с цялото си сърце.

Молитва

Господи, напомняй ми да предавам проблемите си на теб. Уморена съм да живея, като разчитам само на собствените си сили. Имам нужда от Твоето водителство и Твоите напътствия. Докато Те търся всеки ден, аз ще Ти се доверявам.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon