Молитви на прошение и устояване

Молитви на прошение и устояване

Нямате, защото не просите. (ЯКОВ 4:2)

Бог ни е предоставил простичък начин да получаваме това, което желаем, без да се мъчим по човешки да го получим. Стихът за днес казва, че нямаме някои неща, защото не молим Бога за тях. Молитвата не може да получи отговор, ако не е отправена към Него, следователно трябва да искаме и да се молим. Когато отправяме молба към Бога, това се нарича прошение. Този тип молитва е важна, понеже Бог не прави нещо на земята, ако някой не се моли и не го поиска. Вижте, ние си партнираме с Него чрез молитвата. Молитвата е просто средство, чрез което си съдействаме с Бога и работим с Него в духовното измерение, за да видим плод във физическото измерение. Молитвата довежда Небесната сила на Земята.

Ако не получаваме бързо отговор на молитвите си, може би искаме нещо, което не е Неговата воля за нас или Бог изчаква с отговора, за да развива нашата вяра и да ни помага да изградим духовните си мускули, докато се учим на издръжливост и търпение.

Трябва да се молим на Бога и да отправяме прошенията си към Него, а не да се опитваме да извършим нещата със собствени сили. Трябва също така да се доверим на Неговата мъдрост, тъй като Той избира начина, по който да ни отговори и времето, в което да го направи. Молитвата отваря вратата за Божието дело, но когато се опитваме да постигнем желаното с човешко усилие, само ядосваме и възпрепятстваме Бога. Той очаква от нас да Му се доверим за начина и времето на изпълнение. Тогава Той ще работи мощно за нас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог иска да ви даде много повече отколкото можете да си представите, затова започнете да искате смело.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon