Най-голямото Божие желание

Най-голямото Божие желание

Ето, девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. (МАТЕЙ 1:23)

Исус дойде на света, за да можем да бъдем изкупени от греховете си, да познаваме Бога и да изпитаме най-доброто от Него в живота си. Той иска да има близко общение с нас и да бъде поканен във всеки аспект от живота ни. Ето защо едно от имената на Бога, Емануил, означава „Бог с нас“. Той иска да бъде със нас и да бъде част от живота ни. Той иска да познаваме гласа Му и да Го следваме.

Божията воля е да чуваме ясно от Него. Той не иска да живеем в объркване и страх. Ние трябва да бъдем решителни, сигурни и свободни. Той иска всеки от нас да изпълни съдбата си и да ходи в пълнотата на Неговия план за нас.

Да, Бог може да ни говори лично, интимно. Дълбочината на личните ни взаимоотношения с Бога се основава на интимното общуване с Него. Той ни говори така, че да бъдем напътствани, освежавани, възстановявани и обновявани редовно.

Първата стъпка към това да чуем когото и да било, включително Бога, е да слушаме. Обърнете ухото си към Него и притихнете. Той ще ви говори, за да ви каже, че ви обича. Бог иска да посрещне нуждите ви и да направи повече, отколкото мислите или се надявате (вж. Ефесяни 3:20). Той никога няма да ви изостави или да се откаже от вас (вж. Евреи 13:5). Слушайте Го и Го следвайте през всичките дни на живота си!

Вие принадлежите на Бога; вие сте една от Неговите овце, а овцете познават гласа на Своя Пастир. Те няма да последват непознат глас (вж. Йоан 10:14–5). Можете да чувате от Бога; това е част от наследството ви като християнин. Не вярвайте, ако някой ви каже друго!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Божият дар за вас е нов живот, изпълнен с праведност, мир, радост и близост с Него.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon