Напомняйте на Бога Неговото слово

Напомняйте на Бога Неговото слово

На стените ти, Йерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат – нито денем, нито нощем. Вие (които сте негови слуги и чрез вашата молитва), припомняйте на Господа (Неговите обещания), не замлъквайте. (ИСАЯ 62:6)

Днешният стих ни наставлява да припомняме на Бога обещанията, които Той ни е дал. Един от най-добрите начини за това е като се молим на Бога с Неговото Слово.

Божието слово е изключително ценно за Бога, затова и ние трябва да го ценим дълбоко. В крайна сметка Той ни говори ясно чрез Словото Си и това е надежден начин да чуем гласа Му. Всъщност в Разширената версия на Библията, в Псалом 138:2 се казва следното: „Ще ти се поклоня пред святия Твой храм и ще славя Твоето име заради милосърдието ти, заради твоята истинност, защото си възвеличил словото си повече от цялото Си име“. Този стих показва, че Бог е възвеличил Словото си над Своето име. Ако Той го почита до такава степен, то тогава наш приоритет трябва да бъде познаването, изучаването, обичането на Словото, неговото въплътяване дълбоко в сърцата ни, издигането му над всичко останало и влагането му в нашите молитви.

Когато почитаме Словото и му се посвещаваме така, както описах, ние „пребъдваме“ в него (вж. Йоан 15:7). Нашето пребъдване в Словото и неговото пребъдване в нас е директно свързано с увереността в молитвата и отговора на нашите молитви. Когато се молим с Божието слово, има по-малка вероятност да се молим за неща, които не са Неговата воля за нас.

Исус Христос е живото Слово (вж. Йоан 1:1-4) и докато пребъдваме в Словото, ние пребъдваме в Христос, а това дава нечувана сила на молитвите ни.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Божието слово обновява ума ви и ви учи да мислите като Него.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon