Направете го лично

Направете го лично

Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. (ЙОАН 15:14)

В днешния стих Исус ни казва, че сме Негови приятели, ако Му се подчиняваме. В следващия стих Той казва, че вече не ни нарича Свои слуги, а Свои приятели. Ясно е, че Той иска да има лични взаимоотношения с нас и ние с Него. Той доказва това с факта, че живее в нас. Какво по-лично от това да живееш в друг човек?

Ако Бог искаше да има дистанцирани, делови, професионални отношения с нас, Той щеше да живее далеч от нас. Може би щеше да ни посещава от време на време, но със сигурност не би дошъл да се засели за постоянно в една и съща къща с нас.
Когато Исус умря на кръста, Той ни отвори път към лична връзка с Всемогъщия Бог. Каква страхотна мисъл! Помислете само за това: Бог е наш личен приятел!

Ако познаваме някой важен човек, обичаме да изтъкваме това и да казваме, че ни е приятел и че често си ходим на гости. Можем да кажем същото за Бога, ако изпълняваме нашата част, а именно да общуваме с Него, да слушаме гласа Му, да се подчиняваме на заповедите Му и да оставаме в Неговото присъствие всеки ден.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Можете да имате лични взаимоотношения с Бога; Той е ваш приятел.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon