Научете се на прозорливост

Научете се на прозорливост

Ако призоваваш прозорливостта и извисяваш гласа си за разбиране… тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш знание за Бога. (ПРИТЧИ 2:3-5 NKJV)

Прозорливостта е нещо, което можем да очакваме когато растем в познанието за Бога. Тя ни помага да проникнем под повърхността на нещо и да го видим в дълбочина. Нещата невинаги са такива, каквито изглеждат, затова е ценно да имаме прозорливост. Ако имаме прозорлив ум и прозорливо сърце, ще избегнем много неприятности. Насърчавам ви редовно да се молите за прозорливост.

Днешният стих ни насърчава да разбираме страха от Господа. Да практикуваме страх от Господа означава да сме внимателни и да не вървим срещу усещането на сърцето си. Означава да почитаме това, което вярваме, че Бог ни показва, дори и да не го разбираме напълно с ума си. Да се учим да бъдем водени от Святия Дух означава да се учим да почитаме начина, по който Бог често говори, а именно чрез проницателност, затова продължавайте да се молите и да я прилагате на практика.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Не вземайте решения само на основание на вашите знания. Допитайте се до сърцето си и вижте какво ви казва прозорливостта.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon