Нашата най-голяма помощ идва от Бога

Нашата най-голяма помощ идва от Бога

Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа. (ПСАЛОМ 121:1–2)

Ние трябва да бъдем духовно зрели в нашата вяра до такава степен, че да не тичаме при някой друг всеки път, когато имаме нужда да разберем какво да направим. Аз не намеквам, че да търсим съвет от хората, които смятаме за по-мъдри от нас е погрешно, но вярвам, че да питаме за мнението на хората прекомерно и да разчитаме на тях прекалено много за всички неща е погрешно и оскърбява Бога.

Както можете да видите от днешния стих, Давид търсеше първо Бога и знаеше, че Бог беше неговата единствена помощ. Същото е вярно и за нас, така че ние трябва да бъдем като Давид и винаги да гледаме първо към Бога. Ние трябва да развиваме навика да виждаме Бога като нашия „първи избор” за съвет, а не като нашето последно средство.

Бог може да използва човек по Негов избор, за да ни изясни нещата, да предложи допълнителено прозрение или да потвърди това, което вече ни е казал, така че търсете първо Него и ако Той ви заведе при някого, следвайте Неговото водителство.

В Числа 22:20–28, Бог дори използва магаре, за да говори на някого. Той толкова много иска да ни говори, че ще използва всичко, всяко средство, което е необходимо. Вие можете да бъдете сигурни, че ако се доверявате на Бог да ви говори, то Той ще намери начин да ви предаде посланието Си.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Първо търсете и искайте Божията помощ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon