Неговата благодат е достатъчна

Неговата благодат е достатъчна

Защото грехът [повече] няма да ви владее, понеже не сте под закон [като роби], а под благодат [като обект на Божието благоволение и милост]. РИМЛЯНИ 6:14

Божията благодат е по-голяма от нашия грях или всеки друг проблем, който може да имаме. Вие може да се чувствате виновни и изкушени да се оттеглите от Божието присъствие, но той иска да тичате към Hего, а не да се отдалечавате от Него.

Ние всички съгрешихме и станахме недостатъчни, относно Божието съвършенство, но Бог е снабдил разрешение на нашата дилема чрез Исус. Той ни изкупи от цялата нищета на греха и ни предложи Неговата благодат, която се получава посредством обикновена вяра.

Ние всички имаме много предизвикателства, борби и изкушения в живота, но Бог винаги е на разположение да ни помогне. Нито един проблем не е прекалено голям за Него. Вие може да имате проблеми, които изглеждат като планина, но Бог има цяла планина от благодат, която е по-голяма. Дори когато не заслужаваме Божията помощ, тя все още е на наше разположение, ако я поискаме с детска вяра и ако вярваме!


Бог никога няма да ни заведе там, където Той не може да ни опази. Неговата благодат е винаги достатъчна за нас – във всички обстоятелства в живота.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon