Благодат да бъдем Неговите посланици

Благодат да бъдем Неговите посланици

И така, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна [като лични представители на Христос], да се хванете за божественото благоволение [което сега ви се предлага] и да се примирите с Бога. 2 КОРИНТЯНИ 5:20

Веднъж, докато четях за един известен служител на Бога и за неговата голяма вяра, аз бях дълбока впечатлена от всички чудесни неща, които той беше направил в неговото служение. Мислех си: Господи, аз знам, че съм призована, но аз никога не мога да направя нещо подобно. Също толкова бързо, аз почувствах Той да говори в сърцето ми, „А защо не? Животът ти не е ли също толкова объркан, както и на всички останали?”
Виждате ли, ние често си мислим за нещата в обратния ред. Мислим си, че Бог търси хора, на които „всичко им е наред”. Но това не е истина. Словото на Бога казва, че Бог в Своята благодат и благоволение избра слабите и глупави неща на света, за да смути и да засрами мъдрите (1 Коринтяни 1:27). Той търси онези, които ще смирят себе си и ще позволят на Него да изработи Неговата воля чрез тях.

Ако вие внимавате да не се възгордеете, Господ може да ви използва също толкова мощно, колкото е използвал и всеки един от другите велики мъже и жени на Бога. Той не ни избира поради това, че ние сме способни, а просто защото ние сме на разположение. Това също е част от Божията благодат и благоволение, които Той излива върху нас, когато ни избира да бъдем личните посланици на Христос.


Бог иска вие да имате мечти за вашия живот. И Той иска да ги осъществите чрез Неговата благодат, като поставите вярата си в Него.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon